Jokamiehenoikeudet luonnossa liikkumisessa

Sallitut ja ei-sallitut tekemiset luonnossa (Materiaalin koonnut Aana Vainio/Lillukkametsä)

Jokamiehenoikeudella sallittua on:

 • Luonnonvaraisten rauhoittamattomien ruohovartisten kasvien, sienten ja marjojen poimiminen, myös pihlajan- ja katajanmarjojen

 • Kerätä maahan pudonneita risuja, käpyjä, kaarnaa, tuohta ja naavaa

 • Liikkua luonnossa omin voimin, jalan, pyöräillen, hiihtäen luontoa vahingoittamatta

 • Kuljettaa koiraa kytkettynä mukanaan

 • Oleskella ja yöpyä tilapäisesti siellä, missä saa liikkuakin

 • Kalastaa mato-ongella ja pilkillä, jos sitä ei ole erikseen kielletty vesistökohtaisesti

 • Veneillä ja uida vesistöissä

 • Kulkea jäällä, myös moottoriajoneuvoilla, jos niistä ei aiheudu haittaa

Jokamiehenoikeus ei salli:

 • Puiden kaatamista tai vahingoittamista, elävästä tai kuolleesta puusta tuohen, kaarnan, oksien, kerkkien, lehtien, naavan, pihkan tai mahlan keräämistä

 • Pakurin, sammalen, jäkälän, varpujen, turpeen, kivien tai muun maa-aineksen keruuta

 • Maan kaivamista

 • Kasvien keruuta niittämällä ilman sopimusta maanomistajan kanssa

 • Pihalla, viljelyksillä tai muutoin erityiseen käyttöön otetulla alueella kulkemista tai yöpymistä

 • Avotulen sytyttämistä maastossa ilman maanomistajan lupaa

 • Kalastamista tai metsästämistä ilman asianmukaista lupaa

 • Moottoriajoneuvolla ajamista maastossa ilman maanomistajan lupaa

 • Roskaamista tai muuta luonnon vahingoittamista

 • Tarpeettoman haitan tai häiriön aiheuttamista eläimille, ihmisille, ympäristölle tai maanomistajan maankäytölle

 • Kotirauhan rikkomista esimerkiksi valokuvaamalla, meluamalla tai rantautumalla

 • Koiran ulkoiluttamista kytkemättömänä eläinten pesintä- ja poikasaikaan, maaliskuun alusta elokuun 19. päivään

 • Koiran ulkoiluttamista kytkemättömänä taajama-alueilla, kuntopoluilla tai toisen maalla ilman maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupaa elokuun 20. – helmikuun lopun välisenä aikana


Jokamiehenoikeudet – Liiku luonnossa, mutta siivosti

Jokamiehenoikeudet antavat meille kaikille mahdollisuuden hyödyntää luontoa maksutta virkistyskäyttöön Suomessa. Saamme liikkua omin voimin ja oleskella toisen maalla ja vesialueilla tilapäisesti ilman erityistä lupaa. Oikeutemme tuovat mukanaan myös velvollisuuksia. ”Vähäisen haitan” periaatteen mukaisesti emme saa aiheuttaa maanomistajalle vähäistä suurempaa haittaa. Emme saa vahingoittaa kenenkään omaisuutta, esimerkiksi puita tai rakennelmia, tai meluta liian lähellä asutusta.

Jokamiehenoikeudet ja -velvollisuudet ovat kaikille samat

Oikeudet ja velvollisuudet ovat meille aina samat riippumatta siitä, kuka tai mikä taho maan omistaa. Jokamiehenoikeuksiimme sisältyy vastuu elävästä luonnosta ja muiden luonnon käyttäjien huomioimisesta. Vesialueita voimme käyttää vapaasti vesilain yleiskäyttöoikeudella ”jokaisella on oikeus” ja jokamiehenoikeudella. Suomen maa-alasta 96 % on käytettävissämme jokamiehenoikeudella. Ainoastaan pihoilla, viljelyksillä tai muuhun erityiseen käyttöön otetuilla alueilla emme saa liikkua vapaasti. Maastossa olevien rakenteiden käyttö ei sekään ole jokamiehenoikeutta. Jos rakenteiden käyttöä ei ole erikseen kielletty siellä, missä saamme liikkua, voimme siivosti levähtää laavulla tai piipahtaa lintutornissa. Maanomistajan luvan tai suostumuksen tarvitsemme, jos haluamme tehdä pysyvän rakennelman, vaikkapa laiturin, toisen maalle. Tilapäisesti saamme kuitenkin jokamiehenoikeudella oleille ja telttailla siellä, missä liikkuakin.

Isolla porukalla retkeilemään

Todelliset vaikutukset ympäristöön ja maankäyttöön ratkaisevat, onko liikkuminen isommalla porukalla sallittua jokamiehenoikeudella. Vaikutukset riippuvat esimerkiksi maapohjan laadusta, säästä, liikkumisen toistuvuudesta, määrästä ja luonteesta. Joskus osallistumme tilaisuuksiin, joilla ei ole virallista järjestäjää, – esim. sosiaalisen median kautta leviää tieto tapahtumasta, vaan kukaan ei ota vastuuta sen järjestämisestä – jos tällöin syntyy haittaa tai vahinkoa maanomistajalle, roskaamista tms., olemme jokainen osallistuja itse vastuussa teoistamme. Meidän on otettava huomioon yleisesti hyväksytyt periaatteet ryhmässä liikkumiselle ja oleilulle: Rauhanomaisuus, ryhmän ja sivullisten turvallisuus on taattu, kenenkään oikeuksia ei loukata, eikä ympäristölle aiheudu huomattavaa haittaa. Maanomistaja voi estää liikkumisen maillaan vain, jos aiheutamme ympäristölle tai erityiselle maankäytölle kohtuutonta häiriötä. Jos asia arveluttaa, hyviin tapoihin kuuluu neuvotella ja sopia maanomistajan kanssa etukäteen tekemisistään.

Liikkuminen valtion mailla

Etelä-Pohjanmaan valtion suojelualueilla saa liikkua jokamiehenoikeudella. Suojelualueilla kannattaakin vierailla, koska ne ovat luonnontilaisia, niissä on vaihteleva maasto ja kauniit maisemat. Luonnonsuojelualueilla liikkumista voidaan rajoittaa, jos alueen eläimistö tai kasvillisuus olisi muutoin vaarassa. Mm. kansallispuistoista emme saa kerätä kasveja, vaikka marjoja ja sieniä saammekin. Riistan vasomis- ja oleskelualueet sekä lintujen pesimispaikat meidän olisi aina kierrettävä mahdollisuuksien mukaan. Meidän on liikuttava varovasti myös herkimmillä luonnonalueilla, kuten jäkäläkallioilla, jyrkänteillä, soilla ja muilla kosteilla alueilla sekä lehdoissa.

Tämä sivu on tehty yhteistyössä Aana Vainion / Lillukkametsä kanssa.

- Aana Vainio puh. 040 826 8698 Lillukkametsä tmi info@lillukkametsä.fi www.lillukkametsa.fi

Lillukkametsä tmi tarjoaa luontopalveluita ja koulutuksia Etelä-Pohjanmaalla. Lillukkametsän Aanalta voi tilata mm. yhden - kahden tunnin vuorovaikutteisen koulutuksen jokamiehen oikeuksista ja velvollisuuksista kohderyhmä huomioiden. Sopii erityisesti koululaisille ja harrastusryhmille.